Magyarország
Zilahi Zoltán

Tipográfia TE témaversenye, 1964. III. díj

Boletin da Uniao Brasileira de Problem. 1967, III. díj

Magyar Sakkélet, 1969. II. díj

h#3 (11+11)
h#2 A/B/C/D/E (4+3)
= (5+5)
Megoldás

1.Be4 Be8 2.Bxd4 Be4

3. Bxc4 Bd4#

 

A világos bástya Umnov-módra, a sötét "párja" nyomdokain halad egészen a mattig.

......................................


Zilahi-téma*

Talán megbocsátható, hogy a Zilahi-témát a honlap szerkesztője a StrateGems 33/2006. számában megjelent saját segítőmatt hármasával mutatja be?!

 

Mikitovics János
StrateGems

33/2006-Javítás

StrateGems-2006

h#3 2X (6+3)

 

A) 1. Fxb2+ Kc4
2. Fxf6 Hd4
3. Ke5 Fg3#

B) 1. Fxc5+ Kc3
2. Fxf2 Hd4
3. Ke3 Hd5#

 

A feladvány őse 30 évvel ezelőtt, a délvidéki Képes Ifjúság 1976. március 24/32. évf. 1398. sz.-ban jelent meg. Íme az állás:

 

Mikitovics János

Képes Ifjúság

1976

Képes Ifjúság-1976

h#3 2X (4+4)

 

Eredeti intenció:

A)1. Vf7+ Kc6 2. Vxb3 Hd5 3. Kc4 He5#

 

B)1. Vxf3+ Ke6 2. Ke4 Hg2 3. Vd3 Fd5#

 

A feladvány azonban sokszorosan kochos!!

Ezek felderítésében

Berta Mátyás rovatvezetőnek és Triznya József feladvány-fejtőnek volt jelentős szerepe.

 

A feladvány szerzője akkor még nem tudta, hogy az intencióban a Zilahi-téma van elrejtve, és azt sem sejthette, hogy 30 évvel később szebb, harmonikusabb megoldást talál...

 

 

 

 

 

A borodavkini idézet forrása: Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója, a KRÓNIKA 2006. októberi, 54. száma, Újévi gondolat cím alatt.

<.................................>

A) Diagram B)vKd7>g5

C) vKg5 >h6 D)vKh6 >b5 E) vKb5 >d1

 

A) 1.Kd4 Kd6 2.Bd3 Fd2#
B) 1.Ff3 Kf6 2.Kf4 Fd6#
C) 1.Kf5 Fd6 2.Be6 Bf4#
D) 1.Kd3 Ba2 2.Fe4 Bd2#
E) 1.Bg3 Fd2+ 2.Kf3 Bf4#

 

A Zilahi-féle ikrek az alábbi 37 ikerállásos feladványban, más sorrendben

(A-C-B-D-E)

vannak beépítve.

 

Mikitovics János

-Zilahi Zoltán után-

2006

www.magyarsakkszerzok.com-2006

h#2 37 ikerállással (3+3)

 

I.) Diagram

II.) vKg6>d7

III.A) vGyc4>g6

IV.C) vKd7>h6

V.B) vKh6>g5

VI.E) vKg5>d1

VII.D) vKd1>b5

VIII.) sKe4>f5

IX.) sKf5>d5

X.) vBa4>g3

XI.) vFb4>h4

XII.) vGyg6>c6

XIII.) vGyc6>f2

XIV.) sKd5>e1

XV.) Ke1<>vFh4

XVI.) sKh4>h5

XVII.) sKh5>h8

XVIII.) sKh8>e4

XIX.) vKb5>d6

XX.) vKd6>e6 (2X)

XXI.) vKe6>g5

XXII.) vKg5>g4

XXIII.) vFe1>h3

XXIV.) vKg4>d7 (2X)

XXV.) vGyf2>c3

XXVI.) vFh3>g1 (2x)

XXVII.) vGyc3>b4

XXVIII.) vKd7>e7

XXIX.) vGyb4>g4

XXX.) vFg1>c3

XXXI.) vFc3<>vBg3

XXXII.) vGyg4>e5

XXXIII.) vFg3>g7

XXXIV.) sFg2>g4

XXXV.) vFg7>f4

XXXVI.) sKe4>f2 (2X)

XXXVII.) sKf2>g7

 

A 37. ikerállás:

www.magyarsakkszerzok.com-2006

h#2 (3+3)

 

"Hosszú és aprólékos munkával nemcsak a szükséges állást találhatjuk meg, hanem önmagunkat is a sakk-alkotó szerepében. Soha ne feledkezzünk meg műveink szépségéről és gazdaságosságáról. Azért törjünk a minőségre, nem pedig a mennyiségre, mert alkotásainkról akár egy vagy két-három mű alapján is kialakulhat a közösség véleménye."

 

(Sz. Borodavkin)

 

1.Fxg4! (1.exf3? Kxf2 2.Fxg4 Fb7! 3.Fb5 Fa6 -+) 1.- fxe2 2. (1.- Fxg4 2.exf3 Fxf3 3.Kg1 =; 1.- Kxf2 2.Fxf3 Fa6 3.Fg4=) 2.Fxe2 Kxf2 3.Fa6! Fd7 4.Fb5 Fg4 5.Fe2! Kxe2 6.Kg1 döntetlen.

 

A világos futó szellemes opponálása patt-kombinációkkal.

 

......................................

Zilahi-téma*

A Magyar Sakkvilág I. évf. 2.sz.-ban (2003. június) Molnár Árpád rovatvezető, aki egyik legkiválóbb sakkszerzőnk,

A HÍRNÉV TITKA c. sorozatában Zilahi Zoltánról, illetve a nevéhez fűződő témaversenyekről ír, mondanivalóját példa-feladványokkal illusztrálva.

 

Ebből megtudhatjuk többek között:

I. "Bláthy Ottó Titusz óta egy évszázadon
át egymást követték a világhírű magyar sakkfeladvány-szerzők.
Zilahi Zoltán nem tartozott közéjük."

II. A zágrábi Nenad Petrovics az általa szerkesztett Problem sakkfeladvány lapban ismert külföldi sakkszerzőket kért fel témaversenyek
rendezésére. "A 21. számú témaverseny kiírása a Problem 1956 februári számában jelent meg. Ebben Zilahi Zoltán volt a témaadó egy mai szemmel közepesnek sem
mondható
feladványával. Íme a feladvány:

 

Zilahi Zoltán

Problem

1956

Problem, 1956. február

h#2* (4+5)

 

Látszólagos játék:

1.- h6 2.exf6 2.Hxf6#

Megoldás:

1.Bxh7 fxe7 2.Kh8 exf8V#

Világhírnevét a véletlennek köszönheti,
ugyanis a téma már akkor
sem volt új.
John Niemann német szerző és szakíró 1947-ben(!!!) publikált
művében
két látszólagos játék alkalmazásával már három világos témabábbal, tehát ciklikusan is ábrázolta
a témát. Feladványa valószínűleg nem keltett feltűnést, így utánzói sem akadtak.


Tanulság: Mi kell a sikerhez? A sajtó nyilvánossága, mai divatos szóval - a média.

 

Jól jártunk… A Problem 21. témaversenye
után a Zilahi-téma bevonult a sakkfeladvány-szerzés irodalmába."

 

 

Budapesten született 1903. február 24-én, †1971.május 10.

 

Legtermékenyebb és legsokoldalúbb szerzőink egyike volt, akinek első feladványa 1925-ben jelent meg. Publikált műveinek száma meghaladta az ezret, mintegy 150 kitüntetést szerzett.

Műveinek legnagyobb része kétlépéses.

 

Eleinte a "white to play" műfajt kedvelte. Később komplex modern ketteseivel ért el sikereket, majd a segítő matt terén alkotott maradandót.

 

A Munkássakkban 1936-37-ben(!!) rendezett Zilahi-témaversennyel nagy népszerűségre tett szert.

 

Molnár Árpád jeles sakkszerzőnk - többek között - e tényt véletlenül figyelmen kívül hagyta a Magyar Sakkvilág 2003. júniusi száma, általa vezetett feladványrovatában írt cikkében. Félreérthetően utal ugyanis John Niemann 1947-ben megjelent, a Zilahi-témát ábrázoló művére, mintha Niemann lenne az ötlet elsőszámú felfedezője. Talán ez lehet az oka annak, hogy Zilahi Zoltán érdemeit és sakkművészetét kissé alulértékeli, miközben a Zilahi-témát sikerrel alkalmazókról, egyébként joggal, magas fokú elismeréssel szól...

(Részletek a cikkből a táblázat harmadik oszlopában.)

 

Zilahi-téma*: két világos báb szerepcseréje.
Az első változatban az egyik világos témabáb mattol, a másikat
sötét kiüti, a második változatban
a játék menete felcserélődik.

 

A Zilahi-téma kiállta az idők próbáját!!

Ma is él és virul, olyannyira, hogy az időközben ciklikussá fejlesztett témát feldolgozva, a mai modern sakkszerző versenyeken sorra születnek Zilahi Zoltán ötletét idéző remekművek.

 

Zilahi Zoltán Kd7/Ke4 h#2 miniatűrjét a honlap szerkesztője további 32 ikerállással (eredeti állás előtt kettő, az öt ikerállás után további harminc) toldotta meg.

 

Az ikerképzések során

- a bábok száma és összetétele változatlan maradt;

- a világos tisztek mind a 37 mattban szerepet játszanak, ill.

a bábok áthelyezése végig folytatólagos.

 

A Kg6/Ke4 h#2 "37" megoldásai:

 

I.) Diagram 1. Ke5 Ba7 2. Ke6 Be7#

II.) vKg6>d7 1. Kd4 Fd2 2. Kc5 Fxe3#

III.A) vGyc4>g6 1. Kd4 Kd6 2. Bd3 Fd2#

IV.C) vKd7>h6 1. Kf5 Fd6 2. Be6 Rf4#

V.B) vKh6>g5 1. Ff3 Kf6 2. Kf4 Fd6#

VI.E) vKg5>d1 1. Bg3 Fd2 2. Kf3 Bf4#

VII.D) vKd1>b5 1. Kd3 Ba2 2. Fe4 Bd2#

VIII.) sKe4>f5 1. Kg4 Fe1 2. Kh3 Bh4#

IX.) sKf5>d5 1. Be5 Ba6 2. Fe4 Bd6#

X.) vBa4>g3 1. Kd4 Bxe3 2. Fd5 Fc5#

XI.) vFb4>h4 1. Ke6 g7 2. Kf7 g8V#

XII.) vGyg6>c6 1. Kd6 Bxe3 2. Fd5 Fg3#

XIII.) vGyc6>f2 1. Kd4 Bxe3 2. Fd5 Ff6#

XIV.) sKd5>e1 1. Kxf2 Bxe3 2. Kf1 Be1#

XV.) sKe1<>vFh4 1. Ff3 Fc3 2. Fh5 Ff6#

XVI.) sKh4>h5 . Be6 f4 2. Bh6 Bg5#

XVII.) sKh5>h8 1. Fe4 fxe3 2. Fh7 Fc3#

XVIII.) sKh8>e4 1. Kd4 Bxe3 2. Fd5 Fc3#

XIX.) vKb5>d6 1. Kd4 Bxg2 2. Bd3 Bg4#

XX.) vKd6>e6 (2X)

1. Kf4+ Kf6 2. Fe4 fxe3#
1. Bf3 Fc3 2. Bf4 Be3#

XXI.) vKe6>g5 1. Be2 Bg4 2. Kf3 Bf4#

XXII.) vKg5>g4 1. Bd3 Fc3 2. Bd5 Be3#

XXIII.) vFe1>h3 1. Bd3 f4 2. Bd4 Fxg2#

XXIV.) vKg4>d7 (2X)

1. Kf4 Bg5 2. Be4 Bf5#
1. Bf3 Ke6 2. Kf4 Bg4#

XXV.) vGyf2>c3 1. Ke5 Bf3 2. Be4 Bf5#

XXVI.) vFh3>g1 (2X)

1. Kd5 Bg4 2. Be5 c4#
1. Bf3 Ke6 2. Bf4 Be3#

XXVII.) vGyc3>b4 1. Kd5 Bg4 2. Be5 Bd4#

XXVIII.) vKd7>e7 1.Kf5+ Fxe3 2.Fe4 Bg5#

XXIX.) vGyb4>g4 1. Ke5 Bf3 2. Be4 Bf5#

XXX.) vFg1>c3 1. Kf4+ Kf6 2. Fe4 Fe5#

XXXI.) vFc3<>vBg3

1. Kd4+ Kd6 2. Fe4 Fe5#

XXXII.) vGyg4>e5 1. Kd5 Ff2 2. Be4 Bc5#

XXXIII.) vFg3>g7 1. Kd4 Kd6 2. Fe4 e6#

XXXIV.) sFg2>g4 1. Kf4 Kf6 2. Be4 Fh6#

XXXV.) vFg7>f4 1. Kf5 Bc6 2. Be4 Bf6#

XXXVI.) sKe4>f2 (2X)

1. Be2 Fe3 2. Ke1 Bc1#
1. Kg2 Bc2 2. Kh3 Bh2#

XXXVII.) sKf2>g7 1. Kg6 Bc6 2. Kh5 Bh6#

 

A 37 ikerállásos verzió szakmai szempontból nem nyújt többet Zilahi Zoltán művénél. Érdekességként hathat viszont az újabb "ikresítési" lehetőségek feltárása, ami a kezdő szerzők részére gyakorlást, profiknak szórakozást jelenthet?!

 

Észrevételek, vélemények a Szerk. címére küldhetők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főoldal - Home