Magyarország
Benedek Attila

The Problemist, 1974. I díj

Szredba na Szolidarnoszt, 1983. I. díj

Kardos Tivadar emlékverseny, 2000. 2. elismerés

s#5 B) d3>e7 (10+12)
h#2 2.1111 (7+11)
sh#5 3.1111 (11+7)
Megoldás

A) az állás

B) SK d3-ról e7-re

A) 1.Bf6! Hb3/Hc6 2.Bd6+ Hd4 3.a5 Hf2 4.Ff5+ He4 5.Fxg5 Bh1#

B) 1.Hb1! Hb3/Hc6 2.Fa3+ Hc5/Hb4 3.a5 Hf2 4.Be2+ He4 5.Hxc3 Bh1#

A világos oldalirányú és átlós ráterelő sakkjai a két játékban felcserélődnek.

A)-ban: 2.Bd6+; 4.Ff5+

B)-ben: 2.Fa3+; 4.Be2+

A) 1.Kxf4 Hxe5

2.Kg5+ Hf3#

B) 1.Kxd3 Hxd4

2.Kc3+ He2#

Segítőmattban mindig óriási teljesítményként tartják számon valamennyi nehéztiszt egyidejű szerepeltetését. Tetszetős állásban a kétszeres sötét önkötéses királyvándorlás világos gyönyörű vonaljátékával egybefűzve a feladványt a remekművek közé emeli.

A) 1.Vxg3 2.Vxe3 3.Vxc5 4.Kxb4 5.Vb5 Vc3#

B) 1.Vxh3 2.Vh6 3.Vxc6 4.Kxc5 5.Vb5 Vd4#

C) 1.Vxg2 2.Vd2 3.Vxb4 4.Kxc6 5.Vb5 Vc8#

A b4,c5,c6 mezőkön álló világos tisztek közül kettő-kettő mindig "útban van". A párokat a sötét vezér és a sötét király egymást váltva semmisíti meg. A háromszoros 5.Vb5-ös helyzárást a másmattok teszik értékessé.

két különböző műfaj eltérő szabályairól van szó (ld. a gyorskorcsolyázás és a műkorcsolyázás analógiáját). Véleményem szerint az ellenkezés alapvető oka a feladványszerkesztésben megkövetelt precizitás. Míg a sakkjáték amatőr művelői "büntetlenül" léphetnek rosszat, a feladványszerkesztésben ez nem lehetséges. Mindkét félnek a követelmény teljesítésére irányuló legjobb lépéseket (ez általában egy és csakis egy lépéssorozat) kell megtennie. Ha nem ez történik, a feladvány értéktelen!

 

Feladványt tehát - Kazinczy után szabadon - csak kétféleképpen szabad készíteni: jól - vagy jobban!

 

Kedvcsinálónak küldtem a fenti - különböző műfajú - kedvenc feladványaimat.
Aki ennél többet szeretni megtudni sakkszerzői pályafutásomról, annak szíves figyelmébe ajánlom a

THAT'S ALL.... (ENNYI....)
című könyvemet, mely
PDF-ben itt olvasható és letölthető
Download.

 

Benedek Attila"

 

Ami a sakkjátékosok sakkszerzeményekhez való viszonyát illeti, szerencsére vannak kivételek. Benkő Pál, Bilek István, Jánosi Ervin, Papp Navarovszky László, Perényi Béla, Szén József sakkjátékosi és sakkszerzői munkássága jó bizonyíték erre... de folytathatnánk a sort olyan kiválóságokkal, mint Botvinnik, Fisher, Geller, Keresz és mások, akik nem vetették meg a sakkszerzeményekkel való "bíbelődést".

 

 

Esztergomban született 1921. március 4-én, ehunyt 2010. február 2-án Budapesten.

 

Kohómérnök és közgazdászként az Országos Tervhivatalban dolgozott. Budapesten élt. Első szerzeménye 1959-ben jelent meg.

 

Jól szerepelt a bajnokságokon, bíráskodott hazai versenyeken. A sakkszerzést népszerűsítette a Feladványkedvelők Lapjában, a Magyar Televízióban.

 

A Sakkszerzemény Bizottság vezetője és a Bizottság Tájékoztatójának szerkesztője volt. Legszebb versenysikereit a segítőmatt műfajban érte el, de két- és háromlépéses mattfeladványokat, önmattokat és sorozatlépő segítőmattokat is készített. Szerette a szokatlan, romantikus feladványeszméket és ezeket gazdag stratégiai tartalommal tölttötte meg. Feladványainak megfejtése ezért nem könnyű.

 

Finom, tiszta logikájú, harmonikusan összecsengő ikerfeladványai a legnagyobbak közé emelik őt. Segítőkészsége, áldozatvállalása példamutató volt!

 

"Jót s jól! Ebben áll a nagy titok."

 

(Kazinczy Ferenc)

 

Azonosulva Kazinczy gondolataival és őt idézve, a Mester a következő jegyzetet csatolta feladványaihoz:

 

"A sakkjáték eredete, múltja ködbe vész. Feltehetően Ázsiából indult el, az egész világon elterjedt és évszázadokon át a legkedveltebb szellemi foglalkozás rangjára emelkedett. A két játékos párharca mellett kezdetektől fogva létezett és virult a sakkfeladványokkal való foglalkozás.

 

A kezdeti években szerencsejáték jelleggel (fogadást kötöttek egy megadott állás végkimenetelére), ma a sakkművészet önálló ágaként tartjuk számon.

Igaz, hogy a feladványszerzést számosan szeretik és művelik, de a sakkjátékosok zöme ma is idegenkedik a feladványoktól.

 

Ennek "hivatalos" okát a következőkkel jellemzik:

- a sakkfeladványok kiinduló állása nem életszerű;

- egyes feladványműfajok követelménye ellentétes a sakkjáték harci jellegével (ez elsősorban a segítőmattokat érinti);

- az ún. tündérműfajokban a szokásostól eltérő követelmények és bábok

szerepelnek. Bár a felsorolt állítások általában megállják a helyüket, az

érvelések sántítanak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főoldal - Home